Cookiebeleid en Privacyverklaring

 

Cookiebeleid


Cookies
Stratos Business Development wil graag dat je de website www.stratos.business optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Op deze pagina lees je precies hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt.


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Stratos Business Development beter te laten functioneren en te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen drie soorten cookies.


Functionele cookies
Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website gemakkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.


Analytische cookies
Op de website van Stratos Business Development worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Stratos Business Development hiermee de werking van de website. Stratos Business Development probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Stratos Business Development maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Door middel van het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Stratos Business Development inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hiervoor het Privacy Statement van Google.


Tracking cookies
Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt Stratos Business Development tot slot gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.
De Google Adwords cookie onthoudt welke pagina’s u bezoekt, zodat u gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hiervoor het Privacy Statement van Google.

 

Privacyverklaring van Stratos Business Development

In deze privacyverklaring legt Stratos Business Development, gevestigd te Enschede aan de Oosterhof 28 met KvK-nummer 64706028 (hierna “Stratos Business Development”), uit welke persoonsgegevens Stratos Business Development verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.


Algemeen
Stratos Business Development respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.stratos.business, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Stratos Business Development worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor jou als klant noodzakelijk is (denk aan toeleveranciers van Stratos Business Development die activiteiten voor de klant uitvoeren) of wettelijk verplicht is. Stratos Business Development houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Stratos Business Development, of wanneer je anderszins contact hebt met Stratos Business Development, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Stratos Business Development, legt Stratos Business Development de door jou opgegeven gegevens vast.
Stratos Business Development bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, het emailadres en telefoonnummer. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.


Doel waarvoor je gegevens worden verwerkt
Stratos Business Development gebruikt je gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de door Stratos Business Development aangeboden activiteiten;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • het meer sfeer geven aan onze content op de website door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.


Tevens informeert Stratos Business Development geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Je gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Stratos Business Development of indien dit wettelijk verplicht is.


Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Stratos Business Development naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft.
Je hebt de mogelijkheid om de website van Stratos Business Development te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stratos Business Development te delen, namelijk door cookies uit te zetten.


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Stratos Business Development kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Stratos Business Development raadt je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met Stratos Business Development door het sturen van een e-mail naar: info@stratos.business. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Stratos Business Development omgaat met de verwerking van je persoonsgegevens kun je mailen aan info@stratos.business. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 0900 – 2001 201.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stratos Business Development behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.